Анкета!

Анкета

Уважаемые учащиеся курсов русского языка Ассоциации русской Культуры!

В рамках программы Грюндтвиг (европейский проект «Использование русского культурного наследия в Европе в преподавании русского языка для взрослых») Рабочая группа Ассоциации Русской Культуры предлагает всем учащимся принять участие в опросе и заполнить предложенную вам анкету.

Из предложенного  набора утверждений просьба выбрать  наиболее близкие Вам:

 1.   Я люблю читать   книги иностранных авторов в оригинале или в переводе;
 2.   Путешествия для   меня — это всегда открытие.
 3.   Мне нравится   принимать гостей и разделять с ними радость общения.
 4.   .У меня есть   друзья по переписке за рубежом;
 5.   Я с большим   интересом смотрю зарубежное кино;
 6.   Мне нравятся   передачи о нравах и традициях других народов;
 7.   Меня волнуют   проблемы, происходящие в других странах.
 8.   Когда я еду в   другую страну, я стараюсь узнать как можно больше о её традициях, привычках и   нравах местных жителей.
 9.   Когда я нахожусь   в другой стране,  я  всегда стараюсь вступить в диалог с   местными жителями
 10.   Перед поездкой в   другую страну, я составляю маленький словарик необходимых слов или покупаю   разговорник.
 11.   Ради   гостеприимных хозяев, я готов попробовать неизвестное блюдо.
 12.   Я думаю, что   культурное разнообразие-это большое богатство.
 13.   Когда я говорю   на иностранном языке,  я не боюсь   делать ошибки.
 14.   Я считаю, что   маленький запас слов — это не препятствие к установлению дружеского контакта.
 15.   Когда иностранец   пытается меня спросить что-либо, я терпеливо выслушиваю и пытаюсь понять его.
 16.   Ошибки, которые   делают иностранцы на моем языке, меня не раздражают, а скорее забавляют.
 17.   Когда я нахожусь   в другой стране, я всегда стремлюсь увезти с собой частицу её культуры:   сувениры, видео, диски, книги.
 18.   Стереотипы для   меня являются препятствием в общении и    мешают мне понять другую культуру;
 19.   В неизвестной   обстановке в чужой стране я теряюсь и испытываю чувство страха;
 20.   Я люблю открывать   новое в чужой культуре
 21.   Иностранные языки,  по моему мнению, это ключ к познанию других   культур.
 22.   Самая большая   радость для меня — это радость человеческого общения
 23.   Находясь в   гостях за границей, мне всегда хочется приготовить свое фирменное национальное   блюдо;
 24.   Стереотипы   помогают мне ориентироваться  в другой культуре;
 25.   Я думаю, что я   смогу справиться  с   неуверенностью и страхом, которые возникают при столкновении с чужой   культурой.

Ждем ваших ответов!

Фамилия,   имя ………………………………………….. Возраст……………………….

 

 

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

GRUNDTVİG ( Avrupa’da Rus Kültür Mirası çerçevesinde yetişkinler için Rus Dili eğitimi ) projemizle ilgili size sunulan anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Bu anketimiz sizlere Rus Kültür Derneği eğitim kadrosu tarafından hazırlanmıştır.

 

Verilen şıklardan kendinize en uygununu seçiniz

 

 1. Yabancı yazarların eserlerini orijinal dilinden yada çeviri olarak      okumayı seviyorum
 2. Gezmek benim için her zaman keşif yapmak demektir.
 3. Misafirleri ağırlayıp sohbet ederek, sevincimi onlarla      paylaşmaktan mutluyum.
 4. Yurtdışında oturan yazıştığım arkadaşlarım var.
 5. Yabancı yapımlı filmleri merakla izliyorum
 6. Diğer milletlerin gelenek ve göreneklerini tanıtan programları      izlemekten hoşlanıyorum.
 7. Diğer ülkelerdeki  güncel durum      ,gelişme ve sorunlar ile ilgileniyorum
 8. Yabancı bir  ülkeyi ziyaret      ettiğimde o ülkenin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını öğrenmeye      çalışıyorum
 9. Yabancı bir  ülkeyi ziyaret ettiğimde      her zaman yerli halkla diyalog kurmaya çalışıyorum
 10. Yabancı bir  ülkeyi ziyaret      etmeden önce  gerekli olabilecek      kelimelerin listesini yapıp  küçük      bir konuşma kılavuzu da alıyorum.
 11. Misafirperver ev sahibi için daha önce yemediğim yemeğin tadına      bakabilirim
 12. Kültür çeşitliliğinin büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum
 13. Yabancı dilde konuştuğumda  hata yapmaktan korkmuyorum.
 14. Yabancı dilde konuşurken kullanıldığım  kelimelerin yetersiz olmasının arkadaşlık      kurmak için engel olmadığını düşünüyorum
 15. Bir yabancı bana soru sorarken onu sonuna kadar      dinliyor ve anlamaya çalışıyorum.
 16. Bir yabancı       ana dilimde konuştuğu sırada hata yaparsa  kızmıyorum tersine bunu eğlenceli      buluyorum
 17. Bir ülkeyi ziyaret ettiğimde       memleketime dönerken       hediyelik eşyaları, film, CD ve kitap gibi bu ülkenin kültür parçalarını  ülkeme götürmeye çalışıyorum
 18. Bazı kalıplaşmış düşünceler, iletişim kurmamı, bunu sürdürmemi ve      diğer kültürleri anlamamı engellemiyor
 19. Yabancı bir ülkede bilinmeyen bir durum ile karşılaştığımda tedirgin      olup  korku duygusu yaşıyorum.
 20.  Diğer kültürlerde      yeni bir şey keşfetmeyi seviyorum
 21. Bence diğer kültürleri tanımanın en iyi yolu: Yabancı      diller
 22. İnsanlarla iletişim kurmak ve sürdürmek benim için      en büyük sevinç kaynağı
 23. Yabancı bir ülkede bir evde misafir kaldığımda,  milli yemeklerimizden en iyi      yaptığım  birini pişirmeye çalışırım
 24. Kalıplaşmış bazı kurallar diğer kültürlerde doğru hareket etmeme      yardımcı oluyor.
 25. Farklı kültürler ile temas ettiğimde doğabilecek olumsuz olaylarla      ve korku ile başa çıkabilirim

 

Sorunun oluşturulması ile ilgili önerileriniz yazınız.

 

Yanıtlarınızı bekliyoruz!

Adınız, Soyadınız ………………………………………………………

Yaşınız …………………………………..